Geekonomy.net - גיקונומי

פרק #228 - הסטיות של טל יעקובוביץ’

November 20, 2018
טל יעקובוביץ', דוקטורנט לקרימינולוגיה מאונ' בר אילן, אובסיסיבי לגבי סטיות: חברתיות, פוליטיות, מיניות ומה לא. כל דבר שלא צועד בתלם מעניין את טל.

על מה דיברנו:

סטיות, סוטים, חד מיניים, פדופילים, רוצחים, התפתחות החברה כלפי הנושא

 

פרויקט The Growth של בזק בינלאומי