Geekonomy.net - גיקונומי

פרק #241 - עומר גנור עושה לחיים

February 3, 2019
עומר גנור הוא אחד השותפים שמנהלים את המוזנר, בר תל-אביבי שכונתי ברחוב אחד העם. בקרוב הם פותחים את הבר השני שלהם.

על מה דיברנו:
וויסקי, ברים, יין, וודקה, תרבות

נותני החסות שלנו לפרק - חברת Woo

קישורים רלוונטיים:
המרד נגד הגלובליזציה