Geekonomy.net - גיקונומי

פרק #247 - הרעיונות של נועה מנהיים

March 11, 2019
נועה מנהיים עורכת בהוצאה כנרת זמורה-ביתן דביר. מלבד לערוך עשרות ספרים היא גם כתבה עד לאחרונה את אחד מהטורים המעניינים שנכתבו בשפה העברית בעשור האחרון. הטור התפרסם פעם בשבועיים במוסף הארץ. נועה מלמדת קורסים שונים בנושא עריכה וסוגה ספרותית ושוקדת בימים אלה על דוקטורט בספרות השוואתית.

על מה דיברנו: מדע בדיוני, פנטזיה, רעיונות, ספרות, טורים בעיתון, ריאליזם צרפתי, בלשים רוסיים מהמאה ה-19, מלחמת העולם השניה, ניכוס תרבות

קישורים רלוונטיים: הטורים של נועה