Geekonomy.net - גיקונומי

פרק #236 - פדות, מאשה הלוי והפולי שלהם

January 10, 2019
ד"ר מאשה הלוי ויתרה על מונוגמיה, עזבה את תפקידה באקדמיה ומקדישה את חייה לפוליאמוריה. ספרה "לחיות פתוח" מאגד בתוכו את כל העצות, המחשבות והמחקרים שערכה בנושא. וכמובן, שאם מדברים על הנושא הזה, אז אי אפשר בלי חבר הפוד - אלון פדות.
 
על מה דיברנו:
מונוגמיה, פוליאמוריה, קנאה, חרדים, להט"בים, קפיטליזם, סוציאליזם, הליכה בתלם, המדינה
 
קישורים רלוונטיים:
לחיות פתוח